« terug naar vorige pagina

Afspraken

Afspraak maken

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 12:00 en van 15:30 tot 17:00. Op donderdag is de praktijk telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 12:30 uur.

Wilt u een afspraak maken met de huisarts, praktijkondersteuner of de assistente, dan kunt u bellen naar 0255-216216.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in de agenda.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Verzoek voor huisbezoek van de huisarts kunt u vóór 11:00 uur aanvragen bij de assistente. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.


Bent u verhinderd? Zeg uw afspraak alstublieft op tijd af.

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten zonder bericht niet verschijnen op het spreekuur. Als u onverwacht toch niet kunt of wilt komen op de gemaakte afspraak, dient u dit op tijd te melden bij de assistente. Zo maakt u ruimte voor een ander.

Een keer iets vergeten kan gebeuren, bij een tweede niet nagekomen afspraak volgt een formele waarschuwing, bij een derde keer kunnen er kosten in rekening gebracht worden.